Varför GlasLindberg

  • Systemlösningar i glas och metall i vår tids arkitektur är vår vardag.
  • Vi investerar kontinuerligt i utbildning och teknisk utveckling.
  • Vår målsättning är att på bästa sätt sammanföra arkitektens visioner med konstruktörens tekniska expertis.
  • Vi har kompetens och resurser att fungera som partner i större komplexa projekt.
  • Vi har kapacitet för volymtillverkning av dörrar och fönster i glas och metall.
  • Våra långvariga kundrelationer är kvitto på att vi uppskattas som samarbetspartner – från projekteringsskedet till färdigställd leverans.

 

 

I samarbete med ledande leverantörer inom fasad- och dörrsystem, glas, automatik och solskydd erbjuder vi kompletta lösningar enligt kundernas önskemål. Det innebär att vi tar ett totalansvar för integrerade funktioner som solskydd, larm, rökevakuering och olika typer av ventilation.

Vi sammanför gärna arkitektens visioner med våra konstruktörers tekniska kunnande som en samarbetspartner redan på projekteringsstadiet där vi kan ta utmaningen att göra praktiskt möjliga lösningar av arkitektens önskemål.

Vi har resurser och kompetens att sätta samman en projektgrupp med olika specialister där kunden har en självklar plats. När vi tar totalansvar för såväl fasad- takentreprenader som dörrar och fönster säkerställer vi kvaliteten.

 

Med starkt självförtroende och engagemang tar vi oss an våra uppgifter.

Våra konstruktörer har dessutom erfarenhet från en lång rad komplexa projekt. Flera av dessa hittar du under rubriken referensobjekt.