Miljö

Miljö

GlasLindberg ska vara en ledande och stark miljökraft inom glasbranschen

På GlasLindberg är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 vad gäller tillverkning, försäljning och installation av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium.

Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln, för att minska verksamhetens klimatpåverkan och säkerställa en materialeffektiv verksamhet. Våra miljömål är krävande och innebär att vi kontinuerligt ökar vår kompetens inom området.

Vi arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan i vårt företags processer, produkter och tjänster. Vi hushåller med energi och råvaror i verksamheten samt strävar efter ett minimum av spill och destruktion. Miljöförbättrande åtgärder uppmuntras och genomförs kontinuerligt. GlasLindberg ska vara en ledande och stark miljökraft inom glasbranschen.

Vårt certifikat hittar du nedan.