Kvalitet

Kvalitet

GlasLindberg har lång erfarenhet av fasadtillverkning och tillämpar ett kvalitetssystem som är godkänt av RISE (tidigare SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). Kvalitetssystemet reglerar såväl arbetsrutiner som produktkvalitet, varför våra produkter och montage är märkta med kvalitetssymbolen P-märket.

P-märket på våra produkter innebär att konstruktionen har granskats mot hårda tekniska krav. De utgörs dels av krav på funktionen samt av krav på ingående material och komponenter. Dessutom ställs krav på att vi genomför egenkontroll av produktionen vilket övervakas genom kontrollbesök och stickprovsvis provning av produkterna. P-märkning sker även av montaget i vilket det ställs krav på projektering, montagepersonal och slutkontroll.

Väsentligt är att produktionen är integrerad i vår entreprenadverksamhet. Det säkerställer kvaliteten när vi tar totalansvar för glasentreprenader.

Vårt certifikat hittar du nedan.