Entreprenad

Entreprenad

GlasLindberg har byggt upp en flexibel montageorganisation, i huvudsak bestående av ett nätverk av GL-auktoriserade montageföretag. Vi ansvarar för grundutbildning och löpande fortbildning av samtliga montageföretag som ingår i vårt nätverk. Utbildningen omfattar bl.a. produkter, montageteknik, kvalitetssystem och arbetsplatsregler.

Vi har dessutom samarbetsavtal med ett antal montageföretag, speciellt inriktade på serviceuppdrag i vår regi.
Våra projekt- och montageledare sköter samtliga kontakter med byggarbetsplatserna och ansvarar för hög kvalitet och finish i genomförandet.