CE-märkning

CE-märkning

 

Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.

Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren intygar att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

CE-märket är även ett handelsmärke vilket betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU. Förutsättning för upprättandet av prestandadeklaration och CE-märkning är att byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard hEN (produktstandard) där övergångstiden gått ut alternativt en europeisk teknisk bedömning (ETA).

Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall
fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.

I dagsläget finns tre produktstandarder (hEN) som gäller för vissa av våra produkter:
EN 14351-1
Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.
EN 13830
Glasfasader (Curtain walling).

EN 16034

Ytterdörrar med brandmotstånd.