Serviceanmälan

Serviceanmälan online

Vi underhåller och servar gärna de produkter vi levererat och åtgärdar givetvis det som inte fungerar som det ska.

God marknadskännedom

Service eller garanti

Din serviceanmälan kommer direkt våra regionala kontor tillhanda där vår personal tar hand om ditt ärende. Du får i så tidigt skede som möjligt veta om de åtgärder vi behöver göra ryms inom vårt garantiåtagande.

Snabb hantering

Personal skickas ut

Vi använder både egna servicemontörer och auktoriserade montageföretag för att ta hand om de produkter som behöver ses om. Du ska känna dig trygg i att alltid få en hög kvalitet och en tydlig kontaktperson i genomförandet.

Komplett värdering med delvärden och beskrivning

Vi återkopplar

Vi återkopplar till dig under hela processen och du får en sammanställning över de åtgärder vi har gjort. Vi fakturerar sedan de åtgärder som inte ryms inom vårt garantiåtagande alternativt serviceavtal med speciella bestämmelser.

Serviceanmälan

Vänligen fyll i uppgifterna nedan samt beskriv i meddelandefältet vad ditt ärende gäller. Obligatoriska fält är märkta med *. Om alla uppgifter stämmer blir du kontaktad av oss i ärendet så fort som möjligt.

  • Max filstorlek: 24 MB.