Trädgårdarna

Objekt:

Äldreboendet Trädgårdarna

Byggår:

2014-2016

Ort:

Örebro

Byggherre:

Örebro Kommun

Arkitekt:

Marge Arkitekter

Byggentreprenör:

Skanska

Trädgårdarna

Invid Boglundsängen, i utkanten av Örebro, har vårdboendet Trädgårdarna växt fram med en stark inlevelse i de äldres villkor.

Trädgårdarna är ett välgrundat förslag på hur bostäder för den senare delen av livet kan se annorlunda ut. Med nära tillgång till växtlighet och trygga utemiljöer kan de boende få stimulans för alla sinnen och följa årstiderna. Dispositionen av lägenheter mot den yttre fasaden ger privata rum med utblickar, medan kärnan är den mest livfulla delen där rörelsestråken är förlagda med en överblick över innergårdarna. Utformningen med slutna inre gårdar möjliggör en större självständighet för de boende att själva orientera sig och ta promenader runt i huset och ute. Planens tydliga axlar med vyer och ljus från gårdarna och koppling vidare ut i landskapet är omsorgsfullt utformade. Sekvensen av rum tillåter olika grader av gemenskap och avskildhet.

Särskiljande och identitetsskapande är ett varierat taklandskap i glas, trä och metall som för tankarna till dagens växthus. En mönstrad fasad löper runt och ramar in byggnadsvolymerna mot det omgivande flacka landskapet samt en överraskande grön insida med väl omhändertagna trädgårdsrum.

Projektet som helhet visar en inlevelsefull och skicklig utformning som tar utgångspunkt i de olika skalor och sociala strukturer som behöver stödjas för att uppnå en värdig boende- och vårdmiljö.

Projektet vann Sveriges Arkitekters Bostadspris 2017. Det är intressant att bostadspriset för första gången går till ett vård- och omsorgsboende då bostaden ofta utgör en merpart av livsmiljön för äldre. Trädgårdarna är ett föredöme för liknande boenden. Arkitekturen har fått en avgörande påverkan på livskvaliteten för slutanvändaren och glasets egenskaper har använts på ett naturligt sätt för att skapa öppna rum. Boende med olika förutsättningar kan få ett varierat vardagsliv med både gemenskap och avskildhet samt trygghet och utmaningar.

Fotograf: Erik Wik

Projektgalleri

Visa alla