Stockholm

Najaden

Najaden Najaden i Haninge – en kontorsbyggnad med ytterligare funktioner som hotell och datahall – uppfördes i början av 1980-talet. Arkitekter var …

Läs mer