Nya idrottshuset i Örebro

Objekt:

Idrottshuset

Byggår:

2013

Stad/Ort:

Örebro

Byggherre:

Örebroporten Fastigheter AB

Arkitekt:

Clarus Arkitekter genom Håkan Bjurström

Byggentreprenör:

PEAB

Idrottshuset i Örebro

“Kronan är den nya huvudentrén som med ambitiösa snickerier och skulpturala glasformer kopplar ihop gammalt och nytt. Entréglaspartiet presenterar den vandring som besökaren har att göra genom byggnaden för att nå sitt mål.”

Med bl.a. dessa ord beskriver arkitekt Håkan Bjurström sitt nya mästerverk i Örebro.
Idrottshuset invigdes från början år 1946 men i mitten av oktober 2011 togs ett första spadtag för det “Nya Idrottshuset” där den q-märkta äldre delen byggts samman med en helt ny byggnad med hjälp av en, som arkitekten beskriver det, dubbelverkande passepartout – en ljus skiva fri från egna skulpturala anspråk.

Där ljusinsläpp behövts i tillbyggnaden har stora sammanhängande glaspartier använts. Dessa blir därför oerhört betydelsefulla byggnadsdelar i fasaden.

Sockelvåningen med kommersiella lokaler är den mest transparenta delen där de inre rummen blir en del av torgytan utanför. Den vita skivbyggnaden som sammanbinder den gamla byggnaden med den nya bryts upp i vardera ände med hjälp av generösa glaspartier kring trapphusen.

Projektgalleri

Visa alla