Najaden

Objekt:

Najaden

Byggår:

2016-2017

Ort:

Haninge

Byggherre:

Hemfosa Fastigheter

Arkitekt:

Nyréns

Byggentreprenör:

Constrera

Najaden

Najaden i Haninge – en kontorsbyggnad med ytterligare funktioner som hotell och datahall – uppfördes i början av 1980-talet. Arkitekter var Coordinator, kända bland annat för att några år tidigare ha ritat Kv Garnisonen på Östermalm i Stockholm. Tillsammans med Handenterminalen bildar byggnaden sedan dess ett tydligt landskapselement i övergången mellan Haninge stad och naturområdet Rudan. Byggnaden omfattar ca 50.000 kvm lokaler och ägs i dag av Hemfosa fastigheter.

I ett utvecklingsprojekt som i olika former pågick från 2012 togs en ny plan fram för huset som medgav ytterligare funktioner såsom utbildning, mer butiker och även bostäder.  Härmed startade en enorm ombyggnation som pågick fram t.om. 2017.

GlasLindberg har i nära samarbete med beställare, byggare och arkitekt tagit fram effektiva lösningar för samtliga glas- och metallpartier som levererats och monterats under ett års tid.

Fotograf: Erik Wik

Projektgalleri

Visa alla