Gothia Science Park E8

Objekt:

Gothia Science Park E8

Byggår:

2012-2013

Stad/Ort:

Skövde

Byggherre:

Kreativa Hus Skövde AB

Arkitekt:

CH Arkitekter

Byggentreprenör:

NCC

Gothia Science Park

Teknik- och forskningsparken Gothia Science Park har sedan millennieskiftet gjort en anmärkningsvärd tillväxtresa. Från ett företag med endast en anställd till ett 70-tal företag med tillsammans närmare 500 medarbetare.
E8 säkrar fortsatt tillväxt i Gothia Science Park.

I den gemensamma innovationsmiljön som omfattar drygt 20 000 m² sitter förutom företagen dessutom närmare 200 forskare vid Högskolan i Skövde.
Gothia Science Park är en inspirerande miljö för engagerade entreprenörer, företag och forskare.

Startskottet för E8 gick i slutet av september 2012. Under 2013 har fyra hus på totalt drygt 6 000 m² färdigställts. Det innebär kontorsplats för ytterligare 250 medarbetare i parken.

GlasLindberg har bl.a. levererat trapphuspartier samt brandklassade dörrar till detta projekt där färgat glas har använts på olika sätt för att skapa effekter i fasaden samt identitet åt olika entréer.

Projektgalleri

Visa alla