Lindesbergs hälsocentrum

Objekt:

Lindesbergs hälsocentrum

Byggår:

2017 - 2019

Ort:

Lindesberg

Byggherre:

Lindesbergs Bostads AB och Region Örebro

Arkitekt:

White Arkitekter

Byggentreprenör:

Tommy Allström Byggproduktion AB

Dagsljuset en viktig framgångsfaktor i nybyggda Lindesbergs hälsocentrum

Med både naturen, järnväg och resecentrum runt hörnet är Lindesbergs hälsocentrum en självklar mötesplats. Det är en byggnad som ska fungera som både vårdcentral med all dess service samtidigt som byggnaden erbjuder ett attraktivt boende med möjlighet till kompletterande stöd och bekvämlighet.

De två anläggningarna, bostadshuset och vårdcentralen, är separerade till två byggnader och även fastigheter men sammanlänkade genom den gemensamma glasgallerian, Sinnenas galleria, och det gröna taket. Det höga atriet i Sinnenas galleria med sitt glastak är hjärtat i Lindesbergs nya hälsocentrum. Glasgallerian fungerar här som ett vardagsrum för alla boende och besökande, eller om man vill en parkmiljö inomhus där ljuset flödar in. Från gallerian ansluter två trapphus som med tre loftgångar leder till lägenheterna. Hit leds indirekt ljus från gallerian med hjälp av glastak, glasgavlar, glasräcken och till och med glasgolv innerst i loftgångsbjälklagen vilket ger ett fint ljusflöde och även utsikt upp mot himlen från alla bostäder.

Huset är naturorienterat tack vare det den omgivande naturen. En konsekvent gestaltning med association till naturen genomsyrar där nordiska träslag och naturbetong i stommen karaktäriserar interiören medan en kostym av lärkribbpanel bildar fasad. Det kraftfulla taket illustrerar marken som tas bort och istället flyttas upp på taket och håller samman till en helhet.

GlasLindberg i Örebro har levererat samtliga glaspartier till hälsocentrumet bestående av glasfasader, glastak samt dörrar i aluminium och stål.

Projektgalleri

Visa alla