Kungälvs Sjukhus

Objekt:

Kungälvs Sjukhus

Byggår:

2017-2020

Ort:

Kungälv

Byggherre:

Västfastigheter

Arkitekt:

Sweco & Aart arkitekt

Byggentreprenör:

Skanska

Kungälvs Sjukhus – Med fokus på välmående människor och en hållbar miljö

När Kungälvs sjukhus inte längre kunde möta upp dagens vårdbehov påbörjades planeringen kring en ny byggnad som skulle effektivisera och förbättra vården, både för personalen och patienterna. Det nya sjukhuset lyfter individens behov av integritet genom att bland annat erbjuda enskilda rum, detta leder till en ökad patientsäkerhet med minskning av eventuell smittspridning. GlasLindberg har levererat återvunna aluminiumfasader och dörrar i Hydro CIRCAL till projektet. Genom att använda sig av cirkulära material understryker projektet sitt hållbara tänk och minimerar därmed fotavtrycket på miljön.

Genom den nya ombyggnationen av Kungälvs sjukhus kan hela tio vårdavdelningar samköras under samma tak. I samspel med den tidigare 1960-talsbyggnaden har en ny identitet skapats, vilket utstrålar modernitet och har ett fokus på en framtidsvision där 280 vård-platser kommer att existera. Projektet för Kungälvs sjukhus har bedrivits av Västfastigheter och arkitekter är Sweco samt Aart arkitekt. Skanska står som byggentreprenör med GlasLindberg som glas- och metallpartientreprenör.

Ledorden är människor och välmående

Ambitionen med sjukhuset är att det ska vara effektivt och värna om människorna oavsett om de är patienter, anhöriga eller personal. Detta lade Sweco och Aart arkitekt mycket värdering kring när de planerade projektet.

Utformningen av den nya byggnationen är att den är sammanlänkad med den gamla byggnaden, vilket skapar vackra innegårdar med en unik känsla för patienterna och vårdpersonalen. Även en ny foajé finns där olika evenemang kan samordnas. De gröna utomhusmiljöerna kan i kombination med ljusinsläpp likaså avnjutas inifrån patientrummen, detta genom de stora aluminiumfönsterna.

Hållbar miljö i fokus

Arkitekterna har lagt stor vikt i att utgå från ett livscykelperspektiv, vilket har återspeglats i sjukhusets fasad. Även här spinner arkitekterna på att fasaden ska utstråla omhändertagande, värme och omtanke. Detta har således gett ett anmärkningsvärt resultat samt fått certifieringen Miljöbyggnad Guld.

– Även för den yttre gestaltningen har målsättningen varit att byggnaden ska andas värme, omtanke och omhändertagande. Fasadmaterialet är robust och består av prefabricerad betong där arkitekterna skapat en variation och detaljrikedom, en ljust slipad betong möter en grå räfflad betong. För att möjliggöra för en framtida ombyggnad är fönster-sättningen väl avvägd. Fasadgestaltningen tar även hänsyn till de högt satta målen för byggnadens energiförbrukning, detta för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, säger Sweco.

Under byggkonstruktionen har ett aktivt arbete gjorts gällande utsortering av avfall, detta för att säkerställa att inget skulle gå till deponi utan i stället har 67% av allt avfall återvunnits och 33% av detta var brännbart. GlasLindberg har levererat fasader och dörrar i SAPA:s system till projektet. Produkterna är tillverkade av Hydro CIRCAL med minst 75% återvunnet aluminium från uttjänta produkter. Detta cirkulära material genererar i sin tur ett 4 gånger lägre klimatavtryck jämfört med det Europeiska genomsnittet för primäraluminium.

Samhörighet och integritet

Kungälv sjukhus tidigare lokaler hade brister i att det endast fanns begränsade antal enskilda rum för patienterna, vilket då blev ett av behoven som de nya lokalerna skulle uppfylla. Under planeringsprocessen har en grupp individer fått vara med och tycka till gällande funktionaliteter, möblering samt materiella förbrukningsvaror. Detta har bidragit till förbättringar och har skapat en effektivare arbetsmiljö.

– Tack vare en fullskalig modell av ett vårdrum under processen har man kunnat testa, utvärdera och förbättra rummens funktion och gestaltning. En viktig del i uppdraget har varit att arbeta utifrån olika skalor där sjukhusets verksamhet har en central roll i hur man valt att utforma byggnaden, säger Sweco.

Med de enskilda rummen har detta gjort att en ökad patientsäkerhet har blivit möjlig. Smittspridningen av olika virus minskar drastiskt med hjälp av ett eget rum, badrum och toalett. Även samspelet mellan integritet och social interaktion blir betydligt större när vårdpersonalen nu kan ha ostörda samtal med patienterna och deras anhöriga.

Foto: Bert Leandersson

Projektgalleri

Visa alla