Hyllie Terrass

Objekt:

Hyllie Terrass

Byggår:

2020-2023

Ort:

Malmö

Byggherre:

Skanska Fastigheter

Arkitekt:

COBE Arkitekter

Byggentreprenör:

Skanska

Hyllie Terrass – Stort intryck men litet avtryck

Ett stenkast från Öresundsbron, två minuter från Hyllie C, ligger en av Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnader, ett resultat av flera goda samarbeten mellan Skanska och dess partners. Nybyggda Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan på cirka 17 000 kvadratmeter. 

Redan när arbetet inleddes 2016 var ambitionerna för projektet höga. Förutom den futuristiska arkitekturen, och de inbjudande gröna terrasserna, sattes målet att byggnadens klimatavtryck skulle bli så lågt som möjligt. Hyllie Terrass blev också pilotprojekt för SGBC:s nystartade certifieringssystem NollCO2 som syftar till att en byggnad ska minska sin klimat- och miljöpåverkan under husets livstid.

Vi visste vad vi ville uppnå, men långt ifrån hur vi skulle nå dit. Det enda som var säkert var att vi behövde hitta nya arbetsmetoder och samarbeta med andra för att nå de högt ställda kraven i certifieringen, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter, Malmö.

Projektteamet började med att lista de tjugo högsta posterna för klimatpåverkan. Sedan inleddes ett tålmodigt detektivarbete för att hitta de mest hållbara leverantörerna och materialen på marknaden.

Vi har vänt på varenda sten. Letat efter de mest hållbara byggmaterialen och hittat nya sätt att återvinna, allt för att minska klimatavtrycket i varje post. Vi har anlitat eldsjälar som velat komma framåt i sitt hållbarhetsarbete och utökat organisationen med rätt kunskap.

I arbetet ingick också att ställa krav på leverantörer och underentreprenörer att redovisa sitt klimatavtryck med hjälp av egna EPD:er (miljövarudeklarationer) som redovisar materialens klimat- och miljöpåverkan. Valet föll på leverantörerna med lägst klimatpåverkan. GlasLindberg har som glasentreprenör i projektet levererat glaspartier med bland annat återvunnet aluminium, Hydro CIRCAL, som ger ett klimatavtryck som är fyra gånger lägre än det europeiska genomsnittet.

NollCO2-certifieringen är tuff och just därför har samarbeten med andra aktörer varit helt avgörande. Alla inblandade har behövt testa nya saker för att vi ska uppnå klimatneutralitet i varje steg, säger Stefan Andersson.

Thomas Holmqvist, entreprenadchef på GlasLindberg, berättar hur entréplan vissa gånger kunde vara utmanade att få ihop.

Det har funnits en del tekniska utmaningar med projektet, som nederdelen där 6,5 meter höga fasadpartier spänner över både plan ett och två. Men vi hittade lösningar där allt nu håller både ljud- och ljuskrav runt hela byggnaden.

Vidare berättar Thomas om det unika samarbetet mellan de olika aktörerna.

För oss på GlasLindberg har det varit ett väldigt spännande projekt där vi fick möjligheten att komma in väldigt tidigt i projektet. På så sätt har kunnat lösa detaljer i samförstånd med Skanska och övriga entreprenörer vilket har lett till ett smidigt genomförande under byggtiden och ett väldigt fint slutresultat. Särskilt den södra delens terrassidor med hela glaspartier. Där kommer fasaden verkligen till sina fulla rätt.

Hyllie Terrass sätter verkligen ribban för vad en grön kontorsbyggnad kan innebära. En tydlig vision i kombination med väl genomtänkta beslut har lett till både en klimatsmart byggnad som effektivt och på ett väldesignat sätt låter miljön vara en del av kontoret både invändigt och utvändigt. En plats där man integrerar det gröna med det nybyggda på bästa möjliga sätt.

Projektgalleri

Visa alla