Gullvivan Trapphus

Objekt:

Gullvivan

Byggår:

2021-2022

Ort:

Örebro

Byggherre:

Carlsson & Åqvist

Arkitekt:

Marge Arkitekter

Byggentreprenör:

OBK Sverige

Cylinder i glas och trä

Strax väster om Örebros stadskärna ligger Kvarteret Gullvivan. Här, i en kulturhistoriskt klassad fabriksbyggnad ritad av Vilhelm Renhult och uppförd 1914, inhyses nu ett coworking space. Byggnaden, som ägs av Carlsson & Åqvist och tillbyggdes 1945, har till idag saknat en entré som lämpar sig för den nuvarande verksamheten. 2015 fick Marge uppdraget att gestalta denna, 2019-2022 gjordes ett omtag och tillbyggnaden färdigställdes våren 2022 med hjälp av GlasLindberg.

Entrén tar plats i form av ett cylindriskt trapphus i glas och trä som möjliggör en tillgänglig och värdig entré till husets alla våningar. Med sin tilltagna storlek blir entrétornet en mötesplats för byggnadens många hyresgäster och besökare. Tanken är att tornet, med sin tydliga form, också ska agera som en tilldragande och skulptural symbol för verksamheten. Trapphuset har placerats i skarven mellan originalbyggnaden och tillbyggnaden och jämkar på så sätt samman byggnadernas olika arkitektoniska logiker. Det arkitektoniska konceptet har drivits av att utnyttja cylinderns spiralform konstruktivt och gestaltningsmässigt, samt att i alla delar använda träets varma och taktila kvaliteter.

Inklädnaden i glas är  monterad utanför den bärande limträstommen med vertikala täcklock och fogade glas horisontellt. Trapphuset har också 2st luckor för komfort och brandventilation, samt en entrédörr i bottenplanet. För att maximalt utnyttja träets kvaliteter har de utvändiga täcklocken fått en träbeklädnad. Fasadens vertikala indelning följer den bakomliggande limträstommen med dess inbyggda sittbänkar och hyllor. Totalt har det gått åt ca 170m2 glas.

Fotograf: Johan Fowelin

Projektgalleri

Visa alla