Baggeboskolan

Objekt:

Baggeboskolan

Byggår:

2018-2020

Ort:

Tibro

Byggherre:

Tibro kommun

Arkitekt:

Liljewall arkitekter

Byggentreprenör:

NCC

Baggeboskolan – Ljus och trygg grundskola i Tibro

Arkitektur kommer inte bara från kreativa idéer, utan också från ett samarbete med alla inblandade i projektet. Glasbyggare, entreprenörer och de som faktiskt kommer att använda utrymmet. Baggeboskolan är ett exempel på samarbetsarkitektur och har erhållit det prestigefyllda byggpriset ”Årets Bygge” i Sverige.

Byggnationen av Baggeboskolan är det största nybyggnadsprojektet som genomförts i Tibro på 40 år och ribban lades på en hög nivå både för den pedagogiska miljön och på skolans gestaltning. Bygget genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Tibro kommun och NCC med GlasLindberg som underentreprenör av både invändiga och utvändiga glas- och aluminiumpartier.

”Baggebo var på många sätt ett drömprojekt att jobba med, vi hade en fantastisk beställare med en stark önskan att skapa de bästa pedagogiska miljöerna utifrån den verksamhet som de ville bygga. Att arbeta i Tibro, med anrika hantverkstraditioner, var också en unik möjlighet. Inget var omöjligt. Om man föreslog specialbyggda skåp så ordnade de det. Eller böjde trä och designade armaturer, eller snidade handtag till dörrarna. Utmaningen som arkitekt var givetvis att svara upp mot det och utnyttja de möjligheter som finns.” Anette Wallin, arkitekt SAR/MSA, Liljewall arkitekter.

Baggeboskolan är en F-9-skola där stort fokus på hållbarhet varit en ledstjärna genom hela byggprocessen. Val av material är noggrant genomtänkt och varje val har föregåtts av livscykelanalyser för att fastställa om det är i enlighet med de höga hållbara standarder som fastställts för projektet. GlasLindberg har tillverkat sina aluminiumpartier med återvunnet aluminium i profilerna som tillverkats med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion från Hydro CIRCAL.

Designen är också ett samarbete mellan arkitekter, pedagoger, lärare, studenter och andra företag som är involverade i projektet. De har alla bidragit till att skapa en skola med de bästa förutsättningarna för sina elever.

”Lärande, trygghet och glädje” är Tibros vision för Baggeboskolan. Det var grunden för vårt arbete. Visionen för oss som arkitekter var att skapa en skola där man kan känna sig trygg i den egna enheten- hemvisten, men samtidigt ha en stark delaktighet i det gemensamma. Också att skapa en skola som präglas av ljus och överblick, det ger trygghet och samhörighet.” säger Anette Wallin, arkitekt SAR/MSA, Liljewall arkitekter.

En total yta på 9 300 kvadratmeter, med en mängd olika klassrum, för både skola och fritid, är anläggningarna utformade som en ring runt ett atrium.

” – Jag tror att framtidens skolor kommer att vara ännu bättre i ett hållbarhetsperspektiv. Ljus, ljud, energi och material kommer att bli ännu viktigare än de är idag. Hållbarhet hoppas jag också kommer att innebära att vi prioriterar skolbyggnation på det sättet som man gjorde vid förra sekelskiftet. Då var skolorna viktiga byggnader i staden, påkostade och med gedigna materialval. Över tid är det alltid en god idé att satsa på material som står sig över tid, även om de inte alltid är det billigaste i byggskedet så lönar det sig i längden. Skolor slits otroligt hårt och det tycker jag ibland glöms bort när man planerar, särskilt i tidiga skeden när de politiska besluten fattas och budgeten sätts, där hoppas jag på förändring och medvetenhet.” avslutar Anette Wallin.

Skolan har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Silver och tilldelades priset Årets Bygge för årets bästa samhällsfastighet 2021.

Projektgalleri

Visa alla