Solskyddslamell 4550 WING

Solskyddslamell 4550 Wing

Solskyddslamell 4550 Wing kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Formen för tankarna till aerodynamik där profilen möter ljuset och vinden på ett mjukt sätt. Wing, monterad som obruten linje ger en minimal sektionsindelning. Det finns stora möjligheter att formge solskydden. De kan göras visuellt obrutna eller med tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Utförande:

Vertikalt eller horisontellt

Montering :

Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.

Lameller :

190 respektive 300 mm breda

Beslag:

Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°