Solskyddslamell 4550 BOX

Solskyddslamell 4550 Box

Solskyddslamell 4550 Box kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den kompromisslösa formen ger ett starkt uttryck åt fasaden, Modernism i aluminium. Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Utförande:

Vertikalt eller horisontellt

Montering :

Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.

Lameller :

190 respektive 300 mm breda

Beslag:

Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°