Solskyddslamell 4550 BOW

Solskyddslamell 4550 Bow

Solskyddslamell 4550 Bow kompletterar vårt fasadsystem 4150 på ett enkelt och estetiskt sätt. Den spänstiga bågformen ger en lätthet åt fasaden. Formen reflekterar solljuset och kan ge indirekt, mjuk belysning i rummet. Det finns möjligheter att formge solskydden med t ex tydliga sektionsindelningar. Ytbehandling kan ytterligare framhäva profilens form och uttryck. Vårt dekorprofilprogram till bärprofilerna förstärker ytterligare karaktären på huset.

Utförande :

Vertikalt eller horisontellt

Montering :

Självbärande eller som sekundär konstruktion på annan bärande stomme.

Lameller :

190 respektive 300 mm breda

Monteringsbeslag:

Finns för vinklar 0°, 15°, 30° respektive 45°