Glas

Glas

Publikationerna Glassäkra miljöer är framtagna av Glascentrum och syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt 8, säkerhet vid användning.

Glassäkra miljöer bostäder

Glassäkra miljöer skolor

Glassäkra miljöer publika lokaler