Brand

Brand

Våra brandprodukter är testade och verifierade genom P-märkning. För fullgod funktion är det viktigt att montaget sker på ett korrekt sätt avseende anslutningar, ställplats, drevning, infästningar och fogning. Vid projektering är det viktigt att kontrollera varje produkts måttbegränsningar då det gäller bredd, höjd och spröjsindelning.