Brand

Brand

Våra brandpartier är testade och verifierade genom Typgodkännande  alternativt CE-märkning enligt EN 16034. För fullgod funktion är det viktigt att montaget sker på ett korrekt sätt avseende anslutningar, ställplats, drevning, infästningar och fogning. Vid projektering är det viktigt att kontrollera varje produkts måttbegränsningar då det gäller bredd, höjd och spröjsindelning.

Följande produkter kan erhållas med brandklass

  • Invändiga Dörr 2086 och Glasparti 3086 (EI30/EI30-S200/EI30-Sa/EI60 /EI60-S200/EI60-Sa)
  • Invändiga Dörr 2060 (EI15, E30)
  • Utvändiga Dörr 2086 och Glasparti 3086 (EI30/EI30-S200/EI30-Sa/EI60)
  • Utvändiga Fasad 4150 (EI15, E30, EI30)