Glastak

Glastak

Våra glastak tillhör en välutvecklad generation som tillfredsställer marknadens och myndigheternas högt ställda funktionskrav. Glastaken erbjuder strängt taget vilken form som helst på taket. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder. Profilerna är isolerade med en längsgående isolator för god isolering. Glasen anpassas till det unika projektets behov. Glastaken kan förses med luckor som styrs med öppningsautomatik.