Glastak

Anpassningsbara glastak för unika projekt

Våra glastak tillhör en välutvecklad generation som tillfredsställer marknadens och myndigheternas högt ställda funktionskrav. Glastaken erbjuder strängt taget vilken form som helst på taket. Statiskt kan glastaket byggas med stora spännvidder. Profilerna är isolerade med en längsgående isolator för god isolering. Glasen anpassas till det unika projektets behov. Glastaken kan förses med luckor som styrs med öppningsautomatik.

Glastak med återvunna aluminiumprofiler

Våra glastak levereras med aluminiumprofiler, Hydro CIRCAL, av återvunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som vi erbjuder produkter av hög kvalitet. Hydro CIRCAL framställs med hjälp av den mest avancerade aluminiumsorteringstekniken i branschen vilket erbjuder något av det högsta nivån återvunna aluminium som finns på marknaden.

Våra aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp är utformade för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och möta kraven från alltmer klimatmedvetna kunder.