Glasfasader

Glasfasader

Våra fasadlösningar bygger på välbeprövad teknik och uppfyller marknadens högsta krav avseende isolerförmåga och täthet, estetik och design samt underhållsfrihet. Produkterna är utvecklade för stabil, tät och säker uppbyggnad av samtliga förekommande självbärande fasadtyper som curtain walling, elementfasader och helglasfasader s.k. structural glazing. Fasadmaterial som glas, natursten och metallkassetter kan integreras i våra fasadlösningar. Glasen anpassas till det unika projektets behov. Exempel på glasfunktioner är isolervärde, personskydd, solskydd eller självrengörande glas.