Glasfasader

Glasfasader som uppfyller marknadens högsta krav

Våra fasadlösningar bygger på välbeprövad teknik och uppfyller marknadens högsta krav avseende isolerförmåga och täthet, estetik och design samt underhållsfrihet.

Anpassade efter det unika projektets behov

Produkterna är utvecklade för stabil, tät och säker uppbyggnad av samtliga förekommande självbärande fasadtyper. Vanligtvis används glas som fasadmaterial men även andra material såsom plåtkassetter och natursten kan integreras i våra fasadlösningar. Glasen anpassas till det unika projektets behov. Exempel på glasfunktioner är isolervärde, personskydd, solskydd eller självrengörande glas.

Glasfasader med återvunnet aluminium

Våra fasader levereras med aluminiumprofiler, Hydro CIRCAL, av återvunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som vi erbjuder produkter av hög kvalitet. Hydro CIRCAL framställs med hjälp av den mest avancerade sorteringstekniken i branschen vilket ger något av det högsta nivån återvunna aluminiuminnehållet som finns på marknaden. Hydro CIRCAL har ett koldioxidavtryck på endast 1,9 kg CO2e per kilo aluminium, certifierat av en oberoende tredje part och försedd med en Miljöprodukteklaration (EPD).  

Våra aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp är utformade för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och möta kraven från allt mer klimatmedvetna beställare.