Fönsterpartier

Fönsterpartier

Fönstret är en byggnadsdel som blir utsatt för intensiva påfrestningar från väder, miljöbelastningar och dagligt slitage. Dagens miljökrav riktas i hög grad mot områden som akustik, ljuddämpning och isolerförmåga. Fönsterpartier från GlasLindberg byggs med stomme i aluminium och isolerglas som tillgodoser marknadens högsta krav. Krav på estetik och design samt underhållsfrihet tillgodoses tillsammans med flexibla lösningar avseende beslagning, öppningsbarhet och låsning.

Fönsterpartier med hållbarhet i fokus

Våra fönsterpartier levereras med legering Hydro REDUXA som består av aluminium producerad med förnybara energikällor som vattenkraft och med ny energireducerande produktionsteknik. För REDUXA innebär detta en reduktion av CO2-utsläppen med 50% i jämförelse med CO2-nivåer vid framställning av standardaluminium i Europa. Hydro REDUXA har ett maximalt CO2e på 4,0 kg per kilo aluminium vilket motsvarar en fjärdedel av det globala genomsnittet.