Dörrar och entrépartier

Dörrar och entrépartier

Vårt dörrsortiment omfattar produkter för alla typer av behov där höga krav ställs på styrka, beständighet och underhållsfrihet. Med näst intill obegränsade möjligheter till färgval ger det en hög arkitektonisk anpassningsbarhet. Dörrarna tillverkas med stomme i såväl aluminium som stål och förses med glas utifrån projektets unika behov.

Tilläggsfunktioner för brandskydd, inbrottsskydd och skottskydd ingår idag som ett viktigt tillägg i många projekt. Som tillval förses våra dörrar med olika typer av lås, beslagning och öppningsautomatik ex. slagdörrsöppnare och skjutdörrsöppnare med anpassad styrning.