Dörrar och entrépartier

Dörrar och entrépartier i aluminium och stål

Vårt sortiment av stål- och aluminiumdörrar omfattar produkter för alla typer av behov där höga krav ställs på styrka, beständighet och underhållsfrihet. Med näst intill obegränsade möjligheter till färgval ger det en hög arkitektonisk anpassningsbarhet. Dörrarna tillverkas med stomme i såväl aluminium som stål och förses med glas utifrån projektets unika behov.

Entrépartier för alla användningsområden

Våra stål- och aluminiumdörrar kännetecknas av ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner. Våra dörrlösningar passar till kontor, sjukhus, skolor och universitet, bostadshus, industrier, förvaltningar, idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra.

Aluminiumdörrar med säkerhet i fokus

Tilläggsfunktioner för brandskydd, inbrottsskydd och skottskydd ingår idag som ett viktigt tillägg i många projekt. Som tillval förses våra dörrar med olika typer av lås, beslagning och öppningsautomatik ex. slagdörrsöppnare och skjutdörrsöppnare med anpassad styrning.

Med reducerade utsläpp av CO2

Våra aluminiumdörrar levereras med legering Hydro REDUXA som består av aluminium producerad med förnybara energikällor som vattenkraft och med ny energireducerande produktionsteknik. För REDUXA innebär detta en reduktion av CO2-utsläppen med 50% i jämförelse med CO2-nivåer vid framställning av standardaluminium i Europa. Hydro REDUXA har ett maximalt CO2e på 4,0 kg per kilo aluminium vilket motsvarar en fjärdedel av det globala genomsnittet.