Dörrar och entrépartier

Dörrar och entrépartier i aluminium och stål

Vårt sortiment av stål- och aluminiumdörrar omfattar produkter för alla typer av behov där höga krav ställs på styrka, beständighet och underhållsfrihet. Med näst intill obegränsade möjligheter till färgval ger det en hög arkitektonisk anpassningsbarhet. Dörrarna tillverkas med stomme i såväl aluminium som stål och förses med glas utifrån projektets unika behov.

Entrépartier för alla användningsområden

Våra stål- och aluminiumdörrar kännetecknas av ett brett användningsområde med möjlighet till flera funktioner. Våra dörrlösningar passar till kontor, sjukhus, skolor och universitet, bostadshus, industrier, förvaltningar, idrottshallar, utställningshallar, arenor och köpcentra.

Aluminiumdörrar med säkerhet i fokus

Tilläggsfunktioner för brandskydd, inbrottsskydd och skottskydd ingår idag som ett viktigt tillägg i många projekt. Som tillval förses våra dörrar med olika typer av lås, beslagning och öppningsautomatik ex. slagdörrsöppnare och skjutdörrsöppnare med anpassad styrning.

Dörrar med återvunnet aluminium

Våra dörrar levereras med aluminiumprofiler, Hydro CIRCAL, av återvunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som vi erbjuder produkter av hög kvalitet. Hydro CIRCAL framställs med hjälp av den mest avancerade sorteringstekniken i branschen vilket ger något av det högsta nivån återvunna aluminiuminnehållet som finns på marknaden. Hydro CIRCAL har ett koldioxidavtryck på endast 1,9 kg CO2e per kilo aluminium, certifierat av en oberoende tredje part och försedd med en Miljöprodukteklaration (EPD).  

Våra aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp är utformade för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och möta kraven från allt mer klimatmedvetna beställare.