Glastak 5050

Glastak 5050

Glastak 5050 är vårt universaltak som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet. Taket kan fås i ett flertal varianter som pulpettak, sadeltak, pyramider, kupoler och bågtak. Det kan enkelt anslutas till Glasfasad  4150. Statiskt kan taken byggas med stora spännvidder.

Glastak 5050 är uppbyggt med 2-stegstätning för tryckutjämning. Den yttre tätningen är vattenavvisande. Den inre tätningen tar upp tryck-skillnaden mellan ute och inne och är luft-, vatten- och ångtätande.

Alla stomprofiler är 50 mm breda med varierande djup och försedda med längsgående isolator som ger ett bra U-värde. Yttre glashållare är endast 7 mm höga för att ge god vattenavrinning. Glashållarna kan kompletteras med fasadetäcklock men kräver då större taklutning. Ytbehandling är anodisering eller pulverlackering. Glasning med 2-glas alternativt 3-glas isolerruta, inre glaset lamell och yttre härdat. Glastak 5050 kan kompletteras med öppningsbara luckor för komfort- och brandventilation. Luckorna kan förses med öppningsmotorer och olika system för styrning.

Glastak 5050 levereras med aluminiumprofiler, Hydro CIRCAL, av återvunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som vi erbjuder produkter av hög kvalitet. Hydro CIRCAL framställs med hjälp av den mest avancerade aluminiumsorteringstekniken i branschen vilket erbjuder något av det högsta nivån återvunna aluminium som finns på marknaden.

Profildjup vertikalt:

60-180 mm

Profildjup horisontellt:

25-138 mm

Taklutning:

Minst 15 grader rekommenderas.

Öppningsbara enheter:

Luckor för komfort- eller rökgasventilation.