Glastak 5050

Glastak från GlasLindberg

Glastak 5050

Glastak 5050 är vårt universaltak som uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet. Taket kan fås i ett flertal varianter som pulpettak, sadeltak, pyramider, kupoler och bågtak. Det kan enkelt anslutas till Glasfasad  4150. Statiskt kan taken byggas med stora spännvidder.

Glastak 5050 är uppbyggt med 2-stegstätning för tryckutjämning. Den yttre tätningen är vattenavvisande. Den inre tätningen tar upp tryck-skillnaden mellan ute och inne och är luft-, vatten- och ångtätande.

Glastak anpassade till det unika projektets behov

Alla stomprofiler är 50 mm breda med varierande djup och försedda med längsgående isolator som ger ett bra U-värde. Yttre glashållare är endast 7 mm höga för att ge god vattenavrinning. Glashållarna kan kompletteras med fasadetäcklock men kräver då större taklutning. Ytbehandling är anodisering eller pulverlackering. Glasning med 2-glas alternativt 3-glas isolerruta, inre glaset lamell och yttre härdat. Glastak 5050 kan kompletteras med öppningsbara luckor för komfort- och brandventilation. Luckorna kan förses med öppningsmotorer och olika system för styrning.

Med återvunna aluminiumprofiler

Glastak 5050 levereras med aluminiumprofiler, Hydro CIRCAL, av återvunnet aluminium tillverkat med minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion. Genom att använda återvunnet innehåll minskas energianvändningen drastiskt samtidigt som vi erbjuder produkter av hög kvalitet. Hydro CIRCAL framställs med hjälp av den mest avancerade aluminiumsorteringstekniken i branschen vilket erbjuder något av det högsta nivån återvunna aluminium som finns på marknaden.

Våra aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp är utformade för att hjälpa dig att nå dina hållbarhetsmål och möta kraven från alltmer klimatmedvetna kunder.

Profildjup vertikalt:

60-180 mm (djup beror på dimensionering)

Profildjup horisontellt:

25-138 mm (djup beror på dimensionering)

Taklutning:

Minst 15 grader rekommenderas.

Öppningsbara enheter:

Luckor för komfort- eller rökgasventilation

Ytbehandling:

Anodisering alt. pulverlackering