Glasfasad 5050 SG

Glasfasad från GlasLindberg

Glasfasad 5050 SG – System Glazing

Glasfasad 5050 System Glazing är ett fasadsystem som bygger på profiler och funktioner från vårt glastakssystem Glastak 5050.

Den yttre tätningen är vattenavvisande, ventilations- och dräneringskanaler är tryckutjämnande och den inre tätningen är luft-, vatten- och ångtätande. Den inre tätningen tar även upp tryckskillnaden mellan ute och inne.

Glasfasad 5050 SG har 50 mm breda stomprofiler med varierande djup upp till 140 mm. Den från utsidan synliga profilen är endast 32 mm bred och är både en dekor- och glashållarprofil. Den monteras med försänkt eller dold skruvinfästning.

Systemet kan kompletteras med öppningsbara enheter med olika funktioner och design ur vårt fönster- och dörrprogram.

Stomprofiler:

Rektangulära, I- och T-profiler.

Öppningsbart:

Fönster, slag- och skjutdörr

Regntäthet:

Klass R7 enl. EN 12154

Lufttäthet:

Klass A4 enl. EN 12152

Profildjup:

60-180mm (djup beror på dimensionering)

Ytbehandling:

Anodisering alt. pulverlackering