Glasfasad 4150

Glasfasad från GlasLindberg

Glasfasad 4150

Glasfasad 4150 är ett flexibelt glasfasadsystem för alla typer av fasader.  Samtliga stomprofiler är 50mm breda och djupet varierar mellan 35 och 250 mm beroende på dimensionerande laster. Ytterprofilerna kan väljas i olika designutföranden.

Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter med olika funktioner och design ur vårt fönster- och dörrprogram.

Glasfasad 4150 kan utföras som curtain wall eller utfackningselement och lämpar sig till såväl större glasfasader som butiksfasader, trapphus, idrottshallar och industrilokaler.
Ytbehandlingar är anodisering eller pulverlackering med möjlighet till olika utföranden och färger på in- och utsida.

Fasad 4150 finns även i structural glazing-utförande med tilläggsbeteckningen SSG, som står för Structural Sealant Glazing. Yttre tätning mellan glasenheterna utförs som standard med en svart silikonfog, vilket ger fasaden en slät yta.

Solskydd 4550 kan på ett elegant sätt anslutas till fasaderna. Det finns med tre olika lamelltyper som ger möjlighet att välja form och funktion.

Fönstersystem :

Inåt- och utåtgående.

Dörrar:

Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.

Brandskydd:

E 30, EI 15 eller EI 30.

Inbrottsskydd:

RC2 eller RC3

Lufttäthet:

Klass 4

Regntäthet:

Klass 9A

Profildjup:

35-300mm (djup beror på dimensionering)

Ytbehandling:

Anodisering alt. pulverlackering