Glasfasad 4150

Glasfasad 4150

Glasfasad 4150 har ett av marknadens bästa U-värden för glasfasader. Samtliga stomprofiler är 50mm breda och djupet varierar mellan 35 och 250 mm beroende på dimensionerande laster. Hålprofiler är standard men även stålliknande I- och T-profiler kan erhållas. Ytterprofilerna kan väljas i olika designutföranden. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter.

Glasfasad 4150 kan utföras som curtain walling eller utfackningselement och lämpar sig till såväl större glasfasader som butiksfasader, trapphus, idrotts-hallar och industri-lokaler.
Ytbehandlingar är anodisering eller pulverlackering med möjlighet till olika utföranden och färger på in- och utsida. Solskydd 4550 kan på ett elegant sätt anslutas till fasaderna. Det finns med tre olika lamelltyper som ger möjlighet att välja form och funktion.

Fasad 4150 finns även i structural glazing-utförande med tilläggsbeteckningen SSG, som står för Structural Sealant Glazing. Yttre tätning mellan glasenheterna utförs som standard med en svart silikonfog, vilket ger fasaden
en slät yta.

Fönstersystem :

Inåt- och utåtgående.

Dörrar:

Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas.

Brandskydd:

E 30, EI 15 eller EI 30.

Inbrottsskydd:

RC2 eller RC3

Lufttäthet:

Klass 4

Regntäthet:

Klass 9A