Ståldörrar

Ståldörrar

Våra ståldörrar tillverkas av stålprofiler med eller utan isolering och är väl lämpade som dörrpartier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flerbostadshus, skolor, sjukhus mm. där höga krav på motståndskraft mot yttre påverkan föreligger.

Dörrarna kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och skjutdörrar med olika kombinationer av sido- och överljus i lackerat utförande eller syrafast rostfritt stål. Profildjupen beror på dörrfunktion och varierar mellan 50 och 110 mm. Dörrbladsprofilerna kan anpassas för såväl smalprofillås som modullås.

Utföranden:

Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.

Personsäkerhet:

Kan fås med klämfri bakkant.

Brandklass :

E 30, EI 30, E60 och EI 60

Inbrottsskydd klass :

Klass RC1-RC3