Ståldörrar

Ståldörr från GlasLindberg

Ståldörrar

Våra ståldörrar tillverkas av Stålprofilers profilsystem SP. Profilsystemen är utvecklade för att möta höga krav på säkerhet, isolering och hållfasthet i olika miljöer och är provade och godkända enligt EN-standard för bland annat brand-, skott- och inbrottsskydd, luft och ljudisolering, U-värde och täthet. Ståldörrarna lever upp till högt ställda nationella och internationella krav, både vad gäller brandsäkerhet, isolering, skottsäkerhet och explosionssäkerhet.

Dörrarna kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och skjutdörrar med olika kombinationer av sido- och överljus i lackerat utförande eller syrafast rostfritt stål. Profildjupen beror på dörrfunktion och varierar mellan 50 och 110 mm. Dörrbladsprofilerna kan anpassas för såväl smalprofillås som modullås.

Utföranden:

Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.

Personsäkerhet:

Kan fås med klämfri bakkant.

Brandklass :

E 30, EI 30, E60 och EI 60

Inbrottsskydd klass :

Klass RC1-RC3