Automatisk skjutdörr

Aluminiumskjutdörr från GlasLindberg

Skjutdörr Aluminium 2050

Skjutdörr Aluminium 2050 är en automatisk skjutdörr och bygger på en stabil grundkonstruktion med möjlighet till flera olika funktioner. Dörrens främsta användningsområden är till entréer och inomhuspartier med stort trafikflöde samt vid passage med kundvagnar och barnvagnar.

Systemet är uppbyggt på oisolerade aluminiumprofiler med profildjup på 50 mm. De fasta partierna kan utföras i fönstersystem 3050, 3086 eller i fasadsystemet 4150. Partiets karmöverstycke finns med olika profiler anpassade efter marknadens olika automatikbeslag och dörrbladet kan förses med lås i fram- och bakkant.