Aluminiumdörr 2086

Aluminiumdörr från GlasLindberg

Aluminiumdörr 2086

Aluminiumdörr 2086 med säker drift och lång livslängd lämpar sig för hårt trafikerade publika miljöer med krav på hög värmeisolering och täthet. Finns i bas- och SX-utförande som går att kombinera med olika täthetsprestanda i utförande PLUS och EXTREME.

Aluminiumdörr 2086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Dörr 2086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Dörrarna kan enkelt anslutas till glasparti 3086.

Dörrarna kan anslutas till våra glaspartier och fasadsystem 3086 samt 4150, 4150 SSG och 5050 SG.

Utföranden:

Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.

Lufttäthet:

Stegvis utförande: oklassad, klass 2 (Plus), klass 4 (Extreme) enl. EN 12207.

Personsäkerhet:

Kan fås med klämfri bakkant.

Brandklass :

EI30, EI60 kombinerat med rökgastäthet S200 och Sa.

Inbrottsskydd:

Klass RC2, RC3

Regntäthet:

Stegvis utförande: oklassad, klass 4A (Plus), klass 9A (Extreme) enl. EN 12208

U-värde:

Ner till 0,9 W/m²K

(SX, helglasad, smalprofil, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230×2180 mm).