Aluminiumdörr 2060

Aluminiumdörr från GlasLindberg

Aluminiumdörr 2060

Aluminiumdörr 2060 är vår starkaste dörr. Den har testats med de högsta belastningar som dörrar inom detta område fått utstå. Den lämpar sig väl för miljöer med stort slitage, t.ex. utsatta bostadsområden, högfrekventa passager i butiker, köpcentra, skolor, idrottsanläggningar, sjukhus och andra offentliga miljöer.

Aluminiumdörr 2060 tillverkas av oisolerade aluminiumprofiler med ett profildjup på 60 mm och demonterbara anslag som lätt kan bytas ut vid skada. I standardutförande är dörrbladsprofilerna anpassade för modullås. Smalprofillås och klämfri bakkant finns som tillval.

Aluminiumdörr 2060 kan utföras som enkeldörrar, pardörrar eller mötesdörrar med olika kombinationer av sido- och överljus. För ökad vridstyvhet är alla dörrblad helgerade och försedda med pressgjutna hörnbeslag. Glasning sker med enkelglas eller 2-glas isolerruta. Eventuell fyllning utförs med boardskivor och ytskikt av aluminiumplåt.

Dörrarna kan anslutas till våra glaspartier och fasadsystem 3050, 3060, 3086 samt 4150 och 5050 SG.

Utföranden:

Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.

Personsäkerhet:

Kan fås med klämfri bakkant.

Brandklass:

E30

Inbrottsskydd:

Klass RC2, RC3