Aluminiumdörr 2050

Aluminiumdörr från GlasLindberg

Aluminiumdörr 2050

Aluminiumdörr 2050 tillverkas av oisolerade aluminiumprofiler och är väl lämpad som inomhusdörr. Den kan även användas som entrédörr i fasad i mindre utsatta miljöer utan krav på värmeisolering. Profildjupet är 50 mm. Anslag och yttre glasningslist är integrerade i profilen.

Aluminiumdörr 2050 kan utföras som enkeldörrar, pardörrar, mötesdörrar och skjutdörrar med olika kombinationer av sido- och överljus.  I standardutförande är dörrbladsprofilerna anpassade för modullås. Smalprofillås och klämfri bakkant finns som tillval. För ökad vridstyvhet är alla dörrblad helgerade. Glasning sker med enkelglas eller 2-glas isolerruta. Eventuell fyllning utförs med boardskivor och ytskikt av aluminiumplåt.

Dörrarna kan anslutas till våra glaspartier och fasadsystem 3050, 3060 samt 4150 och 5050 SG.

Utföranden:

Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.

Personsäkerhet:

Kan fås med klämfri bakkant.

Brandklass:

E30