Ny grundskola i Höllviken, Vellinge kommun.

Den nya Henriksdalskolan som uppförs av vår kund Peab blir en årskurs F-9-skola om 12 300 kvadratmeter bruttoarea. Skolan ska bland annat inrymma tillagningskök, matsal, musik-, hemkunskaps- och bildsalar och en idrottshall för 550 elever.

Skolan byggs i traditionell skånsk arkitektur med fasader av tegel, trä och plåt samt väl tilltagna glaspartier för att få till ett naturligt ljusflöde som gynnar elevernas lärande. Byggnaden ska också uppfylla kraven för och kunna certifieras med Miljöbyggnad silver.

GlasLindberg som är upphandlad entreprenör för glas- och metallpartier kommer påbörja sin entreprenad under sen vår och entreprenaden beräknas vara färdig sommaren 2025.