Nya Håstensskolan i Varberg

På uppdrag av NCC är vi under nästa år med och uppför Nya Håstensskolan i Varberg.

För att möta behovet av fler elevplatser i Centrala Varberg, ska en ny modern grundskola byggas på Håsten intill den befintliga Håstensskolan. När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser för anpassad grundskola.

Skolan byggs intill den befintliga Håstensskolan, som under byggtiden kommer att vara i drift och rivas efter färdigställandet, där ny skolgård och grönytor ges plats.

Byggnationen omfattar en ny grundskola F-9 för 750 elever, en anpassad grundskola F-9 för 100 elever samt en idrottshall. Skolbyggnaden är fördelad på tre våningsplan om cirka 14 000 kvadratmeter.

GlasLindbergs entreprenad består av både utvändiga och invändiga glasfasader, dörrar och fönster.

Beställare av skolan är Varbergs Fastighets AB och inflyttning beräknas ske höstterminen 2025.