Fyrtornet – Sveriges högsta kontorshus i trä

Kontorshuset Fyrtornet är den första av sju fastigheter i Embassy of Sharing, ett nytt kvarter vid Hyllie station med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. Området kommer att rymma bostäder, kontor och mötesplatser och byggs i linje med FN:s 17 globala mål i Agenda 2030.

Fyrtornet blir Sveriges högsta kontorshus i trä med sina 11 våningar. Entréplan utgörs av en välkomnande publik miljö med lounge, café, bistro och servicebutiker. På våning två finns bland annat ett bibliotek och samt en invändig gångbro till grannfastigheten Drivbänken. Våning 3–11 är reserverade för kontorslokaler och högst upp ligger en takterrass med orangeri och utsikt över Öresund.

Med start från årsskiftet så kommer vi påbörja vår entreprenad som består av invändiga glasade dörrpartier till vår kund Byggnadsfirman Otto Magnusson.