Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina

I konflikter och katastrofer är barnen mest utsatta. UNICEF finns på plats i Ukraina och kämpar för att rädda liv.

Till julen 2023 har vi valt att hjälpa barn och familjer i Ukraina vars liv och hälsa hotas av den våldsamma konflikten.

UNICEF ser till att barn och familjer snabbt får tillgång till akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. UNICEF har även mobila team som erbjuder psykosocialt stöd till barn som är traumatiserade.