Simhall gånger två

På uppdrag av vår kund COBAB kommer vi med start från november påbörja våra leveranser till Lidingö Nya Simhall. Samtidigt pågår montaget på Bålsta Simhall.

Lidingös nya simhall byggs på södra delen av ön, i området Dalénums nordvästra hörn längs Agavägen. Simhallen som öppnar för allmänheten hösten 2025 skall bland annat rymma en 25*25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad med tillhörande omklädningsrum. Simhallen har en sammanlagd area på ca 6000 kvm (BTA).

Samtidigt som vi är med och uppför Lidingö Simhall så pågår vårt montage av partier till Bålsta Simhall där COBAB också är vår kund.