The Loop – Där idéer kan bli verklighet

Under våren och hösten är vi tillsammans med vår kund Skanska Sverige med och uppför The Loop i Lund.

The Loop, belägen mellan de världsunika forskningsanläggningarna ESS och Max IV i hjärtat av expansiva Science Village i Lund, kommer bli en högteknologisk och klimatsmart kontors- och evenemangsfastighet. Byggnaden innehåller ytor för kontor och coworking, restaurang och en konsert- och evenemangssal som kan göras om till mässhall.

Här finns de bästa förutsättningarna för att kontoret ska bli en ny kreativ mötesplats för forskare, entreprenörer och studenter. Med hjälp av The Loop kommer således möten mellan kommersiella företag och områdets forskare, idéer och innovationer underlättas och därigenom utvecklas till användbara tekniker och produkter.

The Loop, som utvecklas av Skanska Sverige, blir ett Netto noll-energihus, vilket innebär att fastigheten producerar lika mycket energi som den använder på årsbasis. GlasLindberg levererar och monterar fasadpartierna.

Illustrationer: Skanska Sverige