Gamlestaden – Mitt i händelsernas centrum

I Gamlestads Smedja har Peab arbetat med att fånga upp områdets historia och bevara Gamlestadens industriers stolthet i en ny miljömässig, flexibel och central kontorsbyggnad i attraktiva Gamlestaden. På GlasLindberg är vi glada över att fortsätta vårt samarbete med Peab i Göteborg och stå för glaspartierna till fasaden. 

Gamlestaden är länken mellan de östra stadsdelarna och Göteborgs centrum med en spännande blandning av gammalt och nytt. Här skapas förutsättningar för spännande möten och alltsedan stadsdelen föddes har den varit en utmärkt grogrund för innovation. Gamlestaden är ett historiskt göteborgskt område med en helt egen karaktär. Stadsdelen har formats av industrier som SKF och sockerbruket. Även textilindustrin har haft sina glansdagar i Gamlestaden. Det har med tiden förvandlats till ett eftertraktat bostadsområde samtidigt som det blivit en plats för variationsrika möten och upplevelser.

Gamlestads Smedja är ett dynamiskt och flexibelt kontorshus på en plats där innovation och idérikedom finns i generna.  Kontorshuset byggs i åtta våningar med en total yta om 13 000 kvadratmeter för att erbjuda flexibla och miljömässiga lokaler för möten, konferens, café, gym och evenemang. Hela kvarteret kommer att miljöcertifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.