En grön Oas i Malmö

Tillsammans med vår kund Skanska är vi med och bygger kontorshuset Oas i Citadellsstaden, ett av Öresundsregionens mest dynamiska områden där arbetet mot klimatneutralitet fortsätter.

Skanska bygger sedan tidigare kontorshuset Hyllie Terrass tillsammans med GlasLindberg, ett projekt som ingått i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader och Skanskas första klimatneutrala kontorsbyggnad som klarat de tuffa kraven och certifierats. Även Oas har som ambition att certifieras enligt NollCo2, det vill säga med målet att uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid, samt även LEED Platinum.

I Oas får varje kontorshyresgäst egen balkong samt tillgång till gemensam takterrass anpassad för utomhusarbete. På entréplan finns lokaler för publik verksamhet samt cykelhotell, duschar och omklädningsrum för att underlätta för hållbart resande. Kontorshuset är utformat för att uppmuntra till en hälsosam och hållbar livsstil för både människor, företag och natur. Oas hälsocertifieras enligt den internationella standarden WELL.

Kontorshuset Oas omfattar sju våningsplan om totalt 7.500 kvm. Byggnadsarbetet är påbörjat och planeras vara slutfört under första kvartalet 2024.