Skånetrafikens nya huvudkontor i Hässleholm färdigställt!

Skånetrafiken har växt och behövde efter 20 år i samma fastighet nya ändamålsenliga lokaler för sitt huvudkontor i Hässleholm. Tillsammans med NCC har GlasLindberg deltagit i uppförandet av ett modernt, flexibelt och miljöcertifierat kontor, skräddarsytt för Skånetrafikens verksamhet.

Idag arbetar cirka 300 av Skånetrafikens medarbetare i Hässleholm, som de senaste åren samlokaliserat mycket av sin verksamhet hit. Läget bredvid Hässleholms station är idealt för arbetspendling samt medför närhet till Skånetrafikens kunder.