Hököpinge skola börjar ta form

Hököpinges skola ska bli en samlingsplats för hela byn. Det är visionen när Vellinge kommun nu bygger en ny grundskola för första gången på många år.

Vellinge kommun växer och en ökad befolkningsmängd innebär ett behov av fler utbildningsplatser. I Hököpinge bygger Vellinge kommun en helt ny grundskola med plats för 550 elever. Skolan ska vara klar sommaren 2023.

Byggnaden uppförs i två plan och får tre flyglar med klassrum som går ut från den inglasade mittbyggnaden. ”Skolan mitt i byn” är en tanke som genomsyrar projektet. En mycket viktig tanke bakom skolans utformning har varit att skapa en tydlig koppling mellan den inre och yttre lärmiljön, bl.a. med hjälp av generösa glaspartier.

Arkitekterna har ritat skolan efter workshops med bland annat pedagoger för att få med alla behov och tankar om pedagogik, samt framtidsvisioner.

– Skolans planlösning är utformad med tanke på att arbetssätt kommer att ändras genom åren, men att skolan ska vara flexibel nog för att vara ändamålsenlig även för olika sätt att undervisa i framtiden, säger Åsa Johannesson, arkitekt.

Barn och unga lever i en tid när världen förändras exceptionellt snabbt i en tid präglad av genombrott, men också omställning. En viktig del i Hököpinge skolas lärmiljöer är därför de så kallade makerspace.

– Det innebär att istället för att ha klassiska korridorer mellan olika rum så finns det utrymme som kan användas flexibelt för undervisning i grupper i olika storlekar, säger Åsa Johannesson.

Miljöaspekterna genomsyrar hela processen för alla involverade aktörer och byggnaden är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad manual 3.0 betyg silver.

Arkitekt är Arkitektgruppen Malmö AB.

Huvudentreprenör är Byggnadsfirman Otto Magnusson AB.

Glasentreprenör är GlasLindberg Fasad AB

Samtliga bilder är framtagna av
Vellinge kommun/Arkitektgruppen i Malmö AB