International Year of Glass 2022

Vi inleder nyhetsåret med att berätta om att FN har utlyst år 2022 till glasets år!

Med ”International Year of Glass” (IYOG) vill FN understryka glasets vetenskapliga, ekonomiska och kulturella betydelse och stödja utvecklingen av ett hållbarare samhälle som möter globaliseringens utmaningar.

Glaset har genom historien visat sig vara ett av de viktigaste materialen för utvecklingen inom många betydande områden, som exempelvis för framsteg inom energiförsörjningen, biomedicin, jordbruk, information och kommunikation, elektronik, flyg- och rymdteknik samt optik. Därutöver har materialet traditionellt sett alltid spelat en central roll för arkitekturen, hälso- och sjukvården samt för fordons- och förpackningsindustrin.

Under året kommer vi på GlasLindberg uppmärksamma ”glasåret” genom att sprida kunskap och inspiration om glasets betydelse för en ljusare och mer hållbar framtid.

Initiativet till att utlysa glasåret kom år 2018 och fick stöd av 1 500 universitet och forskningscentrum, organisationer, muséer, konstnärer, utbildare, tillverkare och företag i 78 länder. Särskilt drivande har Spanien varit och det spanska forskningsrådet CSIC kommer att ta fram en bok samt organisera utställningar om bland annat glasåtervinning.

Läs mer på webbplatsen för International Year Of Glass 2022: iyog2022.org och gå gärna med i LinkedIn-gruppen ”International Year of Glass 2022”