Brf NEO Davidshall i Malmö vinner Årets Miljöbyggnad

Brf NEO Davidshall i Malmö har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards. BAB Bygg har på uppdrag av Riksbyggen byggt om det före detta polishuset i Malmö till bostäder och GlasLindberg har deltagit genom hela projektet med glas- och metallpartier.  

Totalt består Brf NEO Davidshall av 122 lägenheter i olika planlösningar och storlekar. Genom hela projektet har stor vikt lagts vid att behålla det unika husets själ och byggnadsmaterial har återanvänts när de nya bostäderna har skapats.

– En framgångsfaktor har varit att alla verkligen har tagit till sig betydelsen av att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågorna genom hela projektet, berättar Emil Nilsson som varit projektchef på Riksbyggen.

Utmärkelsen Årets Miljöbyggnad delas ut årligen av Sweden Green Building Council i syfte att uppmärksamma projekt och individer som, på bästa sätt, bidragit till att främja hållbarhet inom samhällsbyggnad.

”Ett hus som stått i nästan hundra år är ett bra hus, ett hus att värna om, ett hus med en egen själ. Ett hus som vi med en varsam hand har förädlat till bostäder utan att ta bort husets själ samtidigt som huset ska möta dagens krav från myndigheter och boende”. Så inleds nomineringen av Davidshall, som ritades av Frans Ewers och byggdes på 1930-talet i Malmö. Då användes byggnaden som Polishus, vilket det fortsatt att göra fram till 2014 då Riksbyggen tog över det både K- och Q-märkta huset och varsamt omvandlade fastigheten till bostäder med en Miljöbyggnadscertifiering.

Bildmaterial från Riksbyggen