Malmö Skofabrik får nytt liv

”Malmö Skofabriks Aktie-Bolag”. Så står det hugget i sten på fasaden till det som en gång var Malmös modernaste fabriksbyggnad. Malmö Skofabrik grundades 1893 och man byggde en egen fabrik i det nyanlagda industriområdet mellan stadens utkant och landsbygdens åkrar redan i början av det nya seklet.

Här tillverkades några av södra Sveriges elegantaste skor i 50 år innan den utländska lågpriskonkurrensen blev för svår och fabriken lades ner 1967.  Många andra verksamheter har fyllt byggnaderna sedan dess men den ursprungliga byggnaden och sekelskiftets industrikänsla är intakt.

Nu är det dags för den anrika skofabriken att få ett nytt liv när den byggs om till attraktiva bostäder. Utvändigt kommer så mycket som möjligt att bevaras och tre av fasaderna behålls som exteriör. Samtidigt präglas huset av nytänkande. Baksidan av byggnaden kommer att förses med en glasutbyggnad, vilken i entréplanet utgör ett stort orangeri som samtliga boende i huset kan utnyttja året runt.

Den andra påtagliga exteriöra skillnaden är att den befintliga takvåningen rivs och ersätts med två nybyggda plan där etagevåningar och terrasser ger den ursprungliga industribyggnaden en modern twist men med bibehållen karaktär.

GlasLindberg står för entreprenaden av glas- och metallpartier till projektet där NBI Bygg är byggentreprenör och Sundprojekt beställare.