Kunskapsstaden, nyckelbygge i nya Kiruna

Som en del av Kirunas nya stadskärna, som byggs tre kilometer från den tidigare stadskärnan, uppförs nu Kunskapsstaden.

I Kunskapsstaden samordnas kommunens lokaler för gymnasieskola, lärcentra och kulturskola i ett campusområde invid den nya stadsparken. Kunskapsstaden planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad i kvartersstrukturer med en blandning av funktioner och typologier. Funktion och gestaltning ska reflektera såväl lokal identitet och historia som det subarktiska klimatets begränsningar och möjligheter.

Projektet omfattar över 33 000 m2, samt en option om c:a 7000 m2, och genomförs som totalentreprenad i samverkan. Byggnaderna ska utformas med målen Miljöbyggnad silver och Energimål guld.

Byggnationen påbörjades redan 2020 och GlasLindberg har till vår kund HENT hittills levererat fasadpartier, entrépartier och en glaslanternin på 350 kvm. Nu fortsätter våra leveranser med runt 100st invändiga stålpartier. Byggnaden ska stå färdig till sommaren 2022.

Med oss i projektet har vi vår samarbetspartner Norrbottens Glas.