Baggeboskolan vann Årets Bygge 2021

Baggeboskolan i Tibro är årets bästa samhällsfastighet i Sverige. Det stod klart när byggbranschen utsåg årets bästa byggen vid en digital prisutdelning torsdagen den 18 mars.

Årets Bygge är byggnadssektorns mest prestigefyllda pris. Priset delas ut varje år av tidningen Byggindustrin och går till byggprojekt som slutförts under det gångna året och som hållit budget, haft hög arbetssäkerhet och skapat mervärden. I år utsågs vinnare i sex olika kategorier: Bostäder, Hotell och kontor, Infrastruktur, Industribyggnader, Samhällsfastigheter och Renovering.

Baggeboskolan i Tibro är en F-9 skola som har vuxit fram i stark och positiv samverkan mellan kommunen och byggaktörerna. Skolan är byggd i samma standard som Miljöbyggnad silver och har även tagit fasta på bygdens hantverkstradition. I projektet har hållbarhet varit en ledstjärna där man bl.a. återbrukat och rekonditionerat möbler från tidigare skolverksamheter som haft en hög kvalitet samt gjort livscykelanalyser på allt ingående materialval.

Byggnationen av Baggeboskolan är det största nybyggnadsprojektet som genomförts i Tibro på 40 år och ribban lades på en hög nivå för både den pedagogiska miljön och på skolans gestaltning. Bygget genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Tibro kommun och NCC med GlasLindberg som underentreprenör av både invändiga och utvändiga glas- och metallpartier.