Nytt huvudkontor åt Skånetrafiken

Skånetrafiken har växt och behöver efter 20 år i samma fastighet nya ändamålsenliga lokaler för sitt huvudkontor i Hässleholm. Tillsammans med NCC deltar GlasLindberg i uppförandet av ett modernt, flexibelt och miljöcertifierat kontor, skräddarsytt för Skånetrafikens verksamhet.

Idag arbetar cirka 300 av Skånetrafikens medarbetare i Hässleholm, som de senaste åren samlokaliserat mycket av sin verksamhet hit. Läget bredvid Hässleholms station är idealt för arbetspendling samt medför närhet till Skånetrafikens kunder.

Vi har nyligen tillsammans med NCC uppfört en stor underhållsdepå för Skånetrafikens tåg i Hässleholm och ser nu fram emot att även delta i byggnationen av ett nytt huvudkontor åt Skånetrafikens medarbetare. Den första leveransen av glaspartier till arbetsplatsen gick från vår fabrik i förra veckan och vårt montage pågår för fullt. Det nya kontoret beräknas stå klart i slutet av 2021.

Illustration: Sweco