Mobilitetshus Fabriken

En fabrik för idéer och kreativitet

Precis som namnet antyder har arkitektfirman Fojab inspirerats av gamla fabrikslokaler som har högt till tak, generösa fönster och enkla, robusta och vackra material. Detta har återskapats i HUB Parks nya kontorshus i Hyllie där det byggs en fabrik för idéer och kreativitet.

Fabriken är fastighetsbolaget HUB Parks första fastighet som växer upp ur marken i Solkvarteren i Hyllie, en av Malmös snabbast växande stadsdelar. I fastigheten ska kontor, service och parkeringsplatser ge hyresgästen med medarbetare bästa möjliga förutsättningar för en riktigt bra dag på jobbet.

Till Fabriken kommer GlasLindberg leverera sitt Designfönster som tagits fram för att bevara den industriella känslan i bland annat fabrikslokaler.

Hub Park, som ägs av familjeföretagen Byggnadsfirman Otto Magnusson och Danir, är ett nybildat (2019) fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till moderna och hållbara mobilitetshus i anslutning till boende- och verksamhetsfastigheter.